Friday, January 16, 2009

Arahan mentaati Allah

Ayat ke-31

Firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".

Sebab Nuzul

Terdapat beberapa sebab nuzul. Antaranya:

lPertama: Adalah diriwayatkan bahawasanya ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW menyeru Ka'ab bin al-Asyraf dan pengikut-pengikutnya dari golongan orang-orang Yahudi supaya beriman, tetapi mereka mengatakan: "Kami anak-anak Allah SWT dan kekasih-Nya".Maka Allah SWT menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan: "Saya ini adalah pesuruh Allah SWT yang menyeru kamu kepada Allah, sekiranya kamu mengasihi Allah SWT ikutlah saya dan patuhilah suruhan saya, nescaya Allah SWT mengasihi pula akan kamu dan reda kepada kamu". Inilah riwayat Abu Salih daripada Ibn Abbas.

lKedua: Diriwayatkan pula, turunnya ayat ini berkatalah Abdullah bin Ubai, seorang ketua kaum Munafiqin: "Muhammad SAW itu menyuruh orang mentaatinya seperti mentaati Allah SWT, dan menyuruh kita mengasihinya pula seperti orang-orang Nasrani mengasihi Nabi Isa a.s." Inilah riwayat daripada Ibn Ishaq daripada Muhammad bin Jaafar bin al-Zubair dan dipilih oleh Abu Sulaiman al-Dimashqi.

lKetiga: Ibn Jauzi berkata: Bahawa Nabi SAW berdiri di khalayak orang Quraisy sedang mereka menegakkan berhala-berhala mereka dan berkata: "Hai Muhammad sesungguhnya kami sembah berhala ini kerana semata-mata kasih kepad Allah SWT supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Lantas turunnya ayat ini. Inilah riwayat al-Dhahaq daripada Ibn Abbas.

lKeempat: Sekumpulan manusia berkata: Sesungguhnya kami cinta kepada Tuhan kami dengan amat sangat dan Allah mahu supaya menjadikan kerana cinta-Nya sebagai ilmu. Lantas turunnya ayat ini. Inilah pendapat al-Hasan dan Ibn Juraij.

Iktibar dan fiqh ayat:

lIbn Kathir berkata: "Ayat ini menjadi hakim dan pemutus kepada siapa yang mendakwa cintakan Allah SWT sedangkan tidak mengikut jalan Muhammad SAW dan ia adalah pembohong semata-mata sehingga keseluruhan hidupnya mengikut syariat Muhammadiah dan agama Nabi SAW dalam semua urusannya".

lAl-Maraghi berkata: "Barang siapa yang cinta kepada Allah SWT dengan mentaati-Nya, mendekatkan diri dengan mengikut jejak Nabi-Nya, kerana cara ini dapat membersihkan jiwa dengan perbuatan amal soleh, nescaya dosa yang pernah dilakukan dan segala keburukan akan diampunkan".

lAl-Qusyairi melukiskan cinta manusia kepada Allah SWT atau al-mahabbah sebagai "mementingkan kekasih dari sahabat". Maksudnya, mementingkan hal-hal yang diredai kekasih dalam hal ini Allah SWT. Daripada kepentingan ego, jika kepentingan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. "Kalau kamu mencintai Allah SWT, maka ikutilah aku nescaya Allah mencintai kamu".

lMuhamad Quraish Shihab berkata: "Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya, maka pakar-pakar al-Quran dan sunnah memahami makna cinta Allah SWT sebagai limpahan kebajikan dan anugerah-Nya. Anugerah Allah SWT tidak terbatas. Limpahan kurnia-Nya Dia sesuaikan dengan kadar cinta manusia kepada-Nya. Namun, minimum adalah pengampunan dosa-dosa serta curahan rahmat".

Ayat ke-32

Firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh itu, jika kamu berpaling (menderhaka), maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir".

Sebab Nuzul:

Ibn Jauzi dalam Zad al-Masir berkata: Terdapat tiga pandangan ulama berkenaan sebab nuzul ayat ini:

lPertama: Abdullah bin Ubai pernah berkata kepada sahabatnya: Sesungguhnya Muhammad menjadikan ketaatan kepadanya seperti taat kepada Allah. Dia memerintahkan kita mengasihinya seperti mana golongan Kristian mengasihi Isa bin Maryam. Lantas turunnya ayat ini. Inilah pendapat Ibn Abbas.

lKedua: Bahawa Nabi SAW mengajak dan berdakwah kepada Yahudi supaya memeluk Islam. Mereka menjawab: Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya dan kami lebih cinta kepada Allah daripada apa yang kamu seru. Lantas turunnya ayat ini beserta dengan ayat sebelum ini. Ini adalah pendapat Muqatil.

Iktibar dan fiqh ayat:

lIbn Kathir berkata: "Ayat ini menunjukkan bahawa menyalahinya daripada cara Nabi Muhammad SAW adalah kufur dan Allah SWT tidak suka siapa yang bersifat seperti ini".

lAl-Maraghi berkata: "Jika mereka tidak menyahut akan seruanmu (Muhammad SAW) kerana telah terpedaya oleh anggapan kononnya mereka adalah anak dan kekasih Allah SWT, maka Allah SWT tidak menyukai orang kafir, yang mengikut hawa nafsu dan tidak menggerakkan akal sihatnya untuk memerhatikan ayat-ayat-Nya dan segala wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dia turut menyatakan rasa tidak reda kepada mereka. Bahkan, Dia menjauhkan mereka dari tempat qudus-Nya dan kemuliaan-Nya."Mereka akan dimurkai pada suatu ketika. Orang mukmin yang taat kepada Nabi-Nya dan mengikut ajaran-ajaran Tuhan-Nya pasti memperoleh keredaan-Nya".

lHamka berkata: "Taatlah kepada Allah SWT dan ikut jejak Rasul-Nya, nescaya kamu akan yakin bahawa bimbingannya tidak akan membawamu kepada kecelakaan. Apabila kamu telah cinta kepada sesuatu, tentu keinginan kamu adalah keinginan dia. Apatah lagi cinta kepada Allah SWT. Kalau kamu telah cinta kepada Allah SWT, nescaya fana'lah kesukaan dirimu sendiri, lebur ke dalam kesukaan Allah SWT. "Taat kepada Rasul adalah kesinambungan dari ketaatan kepada Allah SWT kerana Rasul diutus untuk menjemput kamu dan menunjukkan jalan serta memimpin perjalanan itu sekali".

lMuhamad Quraish Shihab berkata: "Ayat yang sedang ditafsirkan ini, tidak mengulangi 'perintah taat kepada rasul'. Ini agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan bahawa ketaatan serta cinta kepada Allah SWT dibuktikan oleh ketaatan atau cinta kepada Rasulullah SAW kerana perintah Baginda SAW pada hakikatnya sama dengan perintah Allah SWT kerana perintah-perintah Baginda itu bersumber dari Yang Maha Kuasa itu".Semoga kita menjadi hamba-hamba yang cintakan Allah SWT dengan mengikuti sunnah Nabawi dan mentaatinya. Amin.

No comments: