Friday, January 16, 2009

Arahan mentaati Allah

Ayat ke-31

Firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".

Sebab Nuzul

Terdapat beberapa sebab nuzul. Antaranya:

lPertama: Adalah diriwayatkan bahawasanya ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW menyeru Ka'ab bin al-Asyraf dan pengikut-pengikutnya dari golongan orang-orang Yahudi supaya beriman, tetapi mereka mengatakan: "Kami anak-anak Allah SWT dan kekasih-Nya".Maka Allah SWT menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan: "Saya ini adalah pesuruh Allah SWT yang menyeru kamu kepada Allah, sekiranya kamu mengasihi Allah SWT ikutlah saya dan patuhilah suruhan saya, nescaya Allah SWT mengasihi pula akan kamu dan reda kepada kamu". Inilah riwayat Abu Salih daripada Ibn Abbas.

lKedua: Diriwayatkan pula, turunnya ayat ini berkatalah Abdullah bin Ubai, seorang ketua kaum Munafiqin: "Muhammad SAW itu menyuruh orang mentaatinya seperti mentaati Allah SWT, dan menyuruh kita mengasihinya pula seperti orang-orang Nasrani mengasihi Nabi Isa a.s." Inilah riwayat daripada Ibn Ishaq daripada Muhammad bin Jaafar bin al-Zubair dan dipilih oleh Abu Sulaiman al-Dimashqi.

lKetiga: Ibn Jauzi berkata: Bahawa Nabi SAW berdiri di khalayak orang Quraisy sedang mereka menegakkan berhala-berhala mereka dan berkata: "Hai Muhammad sesungguhnya kami sembah berhala ini kerana semata-mata kasih kepad Allah SWT supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Lantas turunnya ayat ini. Inilah riwayat al-Dhahaq daripada Ibn Abbas.

lKeempat: Sekumpulan manusia berkata: Sesungguhnya kami cinta kepada Tuhan kami dengan amat sangat dan Allah mahu supaya menjadikan kerana cinta-Nya sebagai ilmu. Lantas turunnya ayat ini. Inilah pendapat al-Hasan dan Ibn Juraij.

Iktibar dan fiqh ayat:

lIbn Kathir berkata: "Ayat ini menjadi hakim dan pemutus kepada siapa yang mendakwa cintakan Allah SWT sedangkan tidak mengikut jalan Muhammad SAW dan ia adalah pembohong semata-mata sehingga keseluruhan hidupnya mengikut syariat Muhammadiah dan agama Nabi SAW dalam semua urusannya".

lAl-Maraghi berkata: "Barang siapa yang cinta kepada Allah SWT dengan mentaati-Nya, mendekatkan diri dengan mengikut jejak Nabi-Nya, kerana cara ini dapat membersihkan jiwa dengan perbuatan amal soleh, nescaya dosa yang pernah dilakukan dan segala keburukan akan diampunkan".

lAl-Qusyairi melukiskan cinta manusia kepada Allah SWT atau al-mahabbah sebagai "mementingkan kekasih dari sahabat". Maksudnya, mementingkan hal-hal yang diredai kekasih dalam hal ini Allah SWT. Daripada kepentingan ego, jika kepentingan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. "Kalau kamu mencintai Allah SWT, maka ikutilah aku nescaya Allah mencintai kamu".

lMuhamad Quraish Shihab berkata: "Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya, maka pakar-pakar al-Quran dan sunnah memahami makna cinta Allah SWT sebagai limpahan kebajikan dan anugerah-Nya. Anugerah Allah SWT tidak terbatas. Limpahan kurnia-Nya Dia sesuaikan dengan kadar cinta manusia kepada-Nya. Namun, minimum adalah pengampunan dosa-dosa serta curahan rahmat".

Ayat ke-32

Firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh itu, jika kamu berpaling (menderhaka), maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir".

Sebab Nuzul:

Ibn Jauzi dalam Zad al-Masir berkata: Terdapat tiga pandangan ulama berkenaan sebab nuzul ayat ini:

lPertama: Abdullah bin Ubai pernah berkata kepada sahabatnya: Sesungguhnya Muhammad menjadikan ketaatan kepadanya seperti taat kepada Allah. Dia memerintahkan kita mengasihinya seperti mana golongan Kristian mengasihi Isa bin Maryam. Lantas turunnya ayat ini. Inilah pendapat Ibn Abbas.

lKedua: Bahawa Nabi SAW mengajak dan berdakwah kepada Yahudi supaya memeluk Islam. Mereka menjawab: Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya dan kami lebih cinta kepada Allah daripada apa yang kamu seru. Lantas turunnya ayat ini beserta dengan ayat sebelum ini. Ini adalah pendapat Muqatil.

Iktibar dan fiqh ayat:

lIbn Kathir berkata: "Ayat ini menunjukkan bahawa menyalahinya daripada cara Nabi Muhammad SAW adalah kufur dan Allah SWT tidak suka siapa yang bersifat seperti ini".

lAl-Maraghi berkata: "Jika mereka tidak menyahut akan seruanmu (Muhammad SAW) kerana telah terpedaya oleh anggapan kononnya mereka adalah anak dan kekasih Allah SWT, maka Allah SWT tidak menyukai orang kafir, yang mengikut hawa nafsu dan tidak menggerakkan akal sihatnya untuk memerhatikan ayat-ayat-Nya dan segala wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dia turut menyatakan rasa tidak reda kepada mereka. Bahkan, Dia menjauhkan mereka dari tempat qudus-Nya dan kemuliaan-Nya."Mereka akan dimurkai pada suatu ketika. Orang mukmin yang taat kepada Nabi-Nya dan mengikut ajaran-ajaran Tuhan-Nya pasti memperoleh keredaan-Nya".

lHamka berkata: "Taatlah kepada Allah SWT dan ikut jejak Rasul-Nya, nescaya kamu akan yakin bahawa bimbingannya tidak akan membawamu kepada kecelakaan. Apabila kamu telah cinta kepada sesuatu, tentu keinginan kamu adalah keinginan dia. Apatah lagi cinta kepada Allah SWT. Kalau kamu telah cinta kepada Allah SWT, nescaya fana'lah kesukaan dirimu sendiri, lebur ke dalam kesukaan Allah SWT. "Taat kepada Rasul adalah kesinambungan dari ketaatan kepada Allah SWT kerana Rasul diutus untuk menjemput kamu dan menunjukkan jalan serta memimpin perjalanan itu sekali".

lMuhamad Quraish Shihab berkata: "Ayat yang sedang ditafsirkan ini, tidak mengulangi 'perintah taat kepada rasul'. Ini agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan bahawa ketaatan serta cinta kepada Allah SWT dibuktikan oleh ketaatan atau cinta kepada Rasulullah SAW kerana perintah Baginda SAW pada hakikatnya sama dengan perintah Allah SWT kerana perintah-perintah Baginda itu bersumber dari Yang Maha Kuasa itu".Semoga kita menjadi hamba-hamba yang cintakan Allah SWT dengan mengikuti sunnah Nabawi dan mentaatinya. Amin.

Sah bayar zakat guna SMS

SOALAN


SAYA agak terkejut apabila mendapat tahu, zakat boleh dilunaskan melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) bahkan melalui bayaran atas talian (on-line) di Internet. Saya musykil akan hukumnya, kerana tiada lafaz akad dilakukan?

Jawapan


Sebenarnya inilah bukti Islam adalah agama yang meraikan perubahan. Inilah manifestasi fleksibeliti Islam. Inovasi dan teknologi sebenarnya membantu prlaksanaan ibadah agar menjadi lebih mudah.

Di dalam amalan berzakat, ramai juga umat Islam yang terkeliru. Adakah akad iaitu lafaz niat dan lafaz terima itu satu kewajipan?

Hakikatnya, zakat adalah ibadah wajib yang tidak mensyaratkan akad sebagai syarat sah. Ia bukanlah amalan harus, seperti pernikahan yang mewajibkan ijab dan kabul (akad nikah). Maka, hukum akad dalam amalan zakat adalah sunat sahaja.

Zakat seseorang sah di sisi syariat apabila berlaku dua perkara, iaitu niat berzakat dan pemindahan harta zakat. Maka, apabila berzakat menerusi medium seperti di atas, niat sudah berlaku dan pemindahan pegangan harta (wang) juga telah berlaku. Maka, sahlah zakat tersebut. Wallahua'lam.

Hukum cabut kening

SOALAN:


Adakah berdosa sekira seorang wanita membersihkan bulu kening dengan mencabut bulu kening yang bertaburan di atas kelopak mata?. Dalam perkara ini wanita itu tidak mencabut bulu kening sehingga cuma tinggal segarisan sahaja atau langsung hilang keningnya.

Ia cuma untuk mencabut bulu kening yang bertaburan di atas kelopak mata bagi nampak kemas.

Jawapan:


Tidak berdosa sekiranya untuk memperbetulkan atau mengelokkan dengan membuang atau mencabut bulu yang bertaburan di atas kelopak mata. Ini akan saya jelaskan pada perbincangan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan ini.

Sebelum berbincang lebih jauh elok kalau kita lihat dulu asas kepada perkara ini. Wanita dalam bahasa arab di sebut dengan perkataan al-Mar'ah yang bermaksud suatu yang dipandang atau dilihat.

Kecantikan seseorang itu bermula dengan wajahnya. Sebab itulah kaum wanita amat mengambil berat mengenai kecantikan, terutamanya kecantikan wajah kerana wajah yang pertama dipandang orang apabila berjumpa. Oleh itu, ramai di kalangan wanita sanggup membelanjakan wang beribu ringgit untuk tujuan mencantikkan wajah.

Salah satu bahagian yang menjadi tumpuan pengubahsuaian bagi kaum hawa ini ialah kening. Sehingga persoalan kening begitu mendapat perhatian dalam Islam, terutamanya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW.

Tidak dinafikan bahawa ada di kalangan kaum wanita yang keningnya bermasalah dari segi lebat atau nipisnya atau bulu kening bersambung antara kening kanan dan kiri.

Setiap manusia mahu dia tampil secara sempurna dan tidak menyakitkan mata orang yang memandang, apatah lagi menjadi perhatian sehingga membawa kepada suara-suara sumbang yang memperkatakan bulu keningnya.

Kaum wanita memang cerewet mengenai kecantikan wajah, dan tidak mahu wajahnya mempunyai cacat cela. Untuk mengatasi sebarang kekurangan kaum hawa ini akan berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga kadang-kala mengenepikan tuntutan agama demi kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan apa kata agama dalam persoalan mencukur dan membentuk kening yang tajam, atau dicukur kening yang asal kemudian diganti dengan kening yang dilukis dengan pencil celak.

Di dalam kitab kitab-kitab hadis ada empat hadis yang membawa makna yang sama pada asasnya, namun setiap nas ada perincian yang membolehkan penghasilan hukum dalam persoalan yang dibincangkan.

Perkara ini membabitkan satu riwayat berkaitan dengan riwayat Imam Al-Tabari, bahawa isteri Abu Ishaq pergi ke rumah Aisyah Ummul-Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Pada waktu itu rupa parasnya sangat jelita. Beliau lalu bertanya kepada Aisyah r.a mengenai hukum seorang wanita yang membuang bulu-bulu yang terdapat di dahinya untuk tujuan menambat hati suaminya.

Aisyah r.a menjawab: "Hapuskanlah kejelekan yang ada pada dirimu sedaya yang kamu mampu". Imam Nawawi berpendapat sesungguhnya jawapan Aisyah kepada wanita itu membawa maksud wanita boleh bersolek untuk suami, boleh merawat muka untuk menghilangkan kejelekan seperti jerawat, jeragat dan bintik-bintik.

Jelas di sini adanya keharusan untuk mengelokkan wajah dengan membersihkan wajah daripada bulu-bulu yang tumbuh di kawasan kelopak mata atau di kawasan yang tidak sewajarnya.

Ini kerana wanita yang normal pastinya kening berbulu tetapi sudah tidak normal kalau dahinya atau kelopak matanya yang berbulu.

Daripada Abdullah bin Masud, daripada Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu kening atau bulu muka (al-Namisah) atau meminta orang lain mencukur atau mencabut bulu keningnya (al-Mutanammisah), wanita yang mengasah gigi supaya kelihatan cantik. Perbuatan itu telah mengubah ciptaan Allah. (riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud)

Ibn Hajar pula berpendapat, ia bermaksud wanita yang mencabut bulu-bulu di muka dengan alat pencabut.

Pendapat ini perlu kepada perincian kerana lafaz dalam pandangan ini ialah mencabut bulu. Mengikut biologi kejadian manusia satu-satu kawasan yang ditumbuhi bulu di wajah wanita ialah kening. Jadi lafaz mencabut bulu di wajah maksudnya kening, ini kerana kening adalah sebahagian daripada wajah, bukannya wajah sebahagian daripada kening.

Kalau difahami secara zahir pastinya apa-apa sahaja yang tumbuh di wajah wanita tidak boleh dicabut, termasuklah kalau ada bulu yang tumbuh di pipi, di dagu, atau tumbuh misai kerana semua ini tumbuh di wajah.

Sehingga keharusan diberikan kepada mereka yang mempunyai bulu kening yang panjang atau lebat untuk dipendekkan dan dikemaskan. Perbuatan yang ditegah dan dihukum haram adalah ke atas mereka yang mencukur habis bulu kening kemudian melukisnya dengan pencil celak. Maka golongan ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW yang dianggap sebagai kaum yang mengubah ciptaan Allah SWT.

Haji Shahar Sulaiman

Berdakwah Menggunakan Seni Syair

TOKOH yang dibicarakan kali ini masih lagi berkaitan ulama Selangor, yang dipetik daripada Seminar Tokoh Ulama Selangor 2008 yang diadakan pada 22 November 2008 lalu di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Tokoh ulama ini adalah hasil kajian dan penulisan anak-anak beliau sendiri, iaitu Ustaz Ahmad Fauzi dan Ustaz Abd. Muhaimin dengan kerjasama para pensyarah KUIS, iaitu Ustaz Isma Addi Jumbri, Ustaz Kheril Anuar Darus, dan Ustaz Syarul Azman Shahrudin, dengan diberi judul 'Allahyarham Tuan Haji Mohammad Shahar Sulaiman: Ulama dan Tokoh Maal Hijrah 1413 Hijrah'. Hampir keseluruhan data maklumat berkaitan ulama tersebut akan dibicarakan dalam ruangan ini.

Ulama yang terkenal dengan kegigihan dan semangat dalam menyebarkan dakwah ini dilahirkan pada 20 jun 1930 di Kuarters Kastam Pelabuhan Klang. Pada masa tersebut, bapa beliau iaitu Sulaiman Bin Habib masih berkhidmat sebagai Pegawai Kastam di Jabatan Laut, Pelabuhan Klang.

Beliau merupakan anak keenam daripada tujuh adik-beradik. Pemergian bapa beliau di kala usia enam tahun menjadikan beliau matang dalam mengharungi kehidupan.

Pendidikan

Haji Mohamad Shahar Sulaiman menuntut ilmu dengan beberapa tokoh ulama yang terkenal di Selangor, antaranya Sheikh Mahmud al-Bukhari yang merupakan tokoh yang banyak melahirkan ulama-ulama di Selangor. Masjid Kampung Kuantan, Klang adalah tempat bersejarah bagi beliau dalam menuntut ilmu, berguru, menghafal al-Quran dan berkhidmat dengan Sheikh Mahmud al-Bukhari tersebut.

Beliau yang terkenal dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu ini juga pernah berguru dengan Mufti Selangor yang pertama, Sahib al-Samahah Haji Yusof Shahabudin yang merupakan seorang guru alim yang terkenal di Kampung Jawa, Klang pada masa itu.

Dipercayai beliau banyak mempelajari ilmu tauhid dan tasauf melalui beliau, sehinggakan mampu menguasai dan menamatkan pengajian kitab-kitab dan menghafal pelbagai matan-matan ilmu.

Disebabkan kecintaan yang mendalam untuk menuntut ilmu, beliau masih meneruskan pengajian walaupun setelah menjadi guru agama. Beliau berguru pula dengan Tuan Guru Haji Mohammad Amin yang pernah menuntut di Mekah lebih kurang 12 tahun.

Ulama tersebut juga adalah teman belajar kepada Mufti Selangor yang pertama, yang juga adalah guru beliau. Beliau menuntut ilmu kepada Tuan Guru Haji Mohammad Amin tersebut pada setiap Sabtu dan Ahad di Jeram. Melalui ulama tersebut, beliau banyak mendalami ilmu faraid dan fiqh.

Antara kitab-kitab yang pernah dipelajari beliau ialah; Minhaj al-'Abidin, Pendahuluan Ilmu Faraidh, Fath al-Majid, Hidayah al-Salikin, Matla' al-Badrain, Tafsir ar-Rawi, Tafsir Nur al-Ihsan, Risalah al-Tauhid, Hadith 40, Hayat al-Islam, Amthilah al-Jadidah, Nahwu al-Wadhih dan banyak lagi.

Selain banyak menuntut dalam ilmu-ilmu agama, Haji Mohammad Shahar juga pernah belajar di Sekolah Inggeris di Klang yang kini dikenali sebagai High School Klang. Beliau menuntut di sekolah tersebut sehingga kemasukan Jepun di Tanah Melayu.

Bahkan pengalaman ketika menyanyikan lagu Jepun setiap kali hari persekolahan terutama ketika matahari sedang naik pernah diceritakan kepada anak-anak beliau.

Namun setelah Jepun meninggalkan Tanah Melayu dan ditambah desakan hidup, beliau tidak lagi melanjutkan pelajaran secara rasmi. Menyedari tanggungjawab itu, lantas beliau mengambil keputusan untuk bekerja sebagai pembantu perubatan dan pernah berkhidmat bersama tiga orang doktor berbangsa Inggeris.

Sungguhpun begitu, kesungguhan beliau untuk menuntut ilmu tidak dilupakan walaupun sudah bekerja. Pada sebelah malam pula, beliau meneruskan pengajian al-Quran bersama Sheikh Mahmud al-Bukhari sehingga berjaya menghafaz keseluruhan al-Quran.

Keturunan

Pada 12 Syawal 1377 Hijrah bersamaan 1 Mei 1958, Tuan Haji Mohammad Shahar dinikahkan dengan anak sulung guru beliau sendiri iaitu Tuan Guru Haji Mohammad Amin. Hal tersebut adalah hadiah bermakna hasil ketekunan beliau dalam menuntut ilmu dan kepercayaan Tuan Guru Haji Mohammad Amin terhadap beliau.

Pernikahan beliau dengan pasangannya Hajah Khadijah merupakan detik bersejarah yang mana Tuan Guru Haji Mohammad Amin mewakilkan wali untuk upacara akad nikah kepada Tuan Guru Haji Yusuf bin Shahabudin, yang juga adalah guru Haji Mohammad Shahar sendiri.

Hasil dari perkahwinan tersebut, beliau dikurniakan sepuluh orang anak, iaitu:

lAhmad Fauzi - Lulusan B.A Madinah al-Munawwarah, Arab Saudi dan kini berkhidmat sebagai pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

lMohd Ghazali - bekerja sendiri

lAbdul Muhaimin - Lulusan B.A dan M.A Nadwatul Ulama di Lucknow, India dan kini bertugas di Bahtera Consultant Sdn. Bhd.

lAsiah - Lulusan ijazah UKM dan bekerja di Sekolah Hira’, Jeram.

lNapisah - suri rumah.

lAzizah - Lulusan ijazah Universiti Malaya, dan kini bekerja di Sek. Menengah Kebangsaan Sekinchan.

lAbdul Aziz - Lulusan B.A Syariah al-Azhar, Mesir dan pengasas Ma’had Sabil al-Rasyad Li Tahfiz al-Quran.

lMohd Zubir - Lulusan ijazah Jami’atul Iman, Yaman dan bekerja di Sek. Adni Internasional, Gombak.

l Mohd Nor - Lulusan B.A Usuluddin, Mesir dan bertugas sebagai penyelaras Masjid JAIS.

l Abdul Hafiz - Lulusan B.A Syariah al-Azhar, Mesir dan bekerja di Sek. Rendah Kebangsaan Lubuk Kelubi, Selangor.

Tokoh Maal Hijrah

Pada awal tahun 90-an iaitu bersamaan 1413 Hijrah, beliau dinobatkan sebagai Tokoh Maal Hijrah peringkat negeri Selangor. Anugerah tersebut dikurniakan atas hasil usaha dakwah beliau dalam menggalakkan pihak masjid dan masyarakat mengadakan program Qiamulail dan kuliah Subuh di masjid khususnya pada cuti hujung minggu.

Pendekatan dalam berdakwah

Haji Mohammad Shahar menggunakan pendekatan yang unik dan menyentuh perasaan dalam menyampaikan dakwah dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Beliau akan membaca al-Quran dengan nada dan lagu yang amat sayu, juga dengan terjemahan ayat al-Quran diikuti dengan alunan syair kesedaran yang mengingatkan tentang kematian.

Bahan-bahan yang biasa disampaikan dalam ceramah dan doa-doa yang diperturunkan kepada murid-muridnya kemudian ditulis semula dengan tulisan tangan oleh Ustaz Rahmat bin Haji Syafie dan dihimpunkan dalam satu risalah yang dinamakan sebagai Da'watul 'Ibad. Risalah tersebut telah diulang cetak beberapa kali, walaupun setelah kembalinya beliau ke rahmatullah, dan permintaan terhadap risalah tersebut berterusan khususnya kepada mereka yang pernah berguru dengan beliau.

Dakwah boleh diumpamakan sebagai darah daging beliau. Di mana sahaja dalam apa jua keadaan dan peluang, beliau akan terus berdakwah dengan mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Beliau sentiasa dikenali sebagai seorang insan yang bersemangat dalam menyampaikan dakwahnya walaupun hanya berhadapan dengan seorang pendengar. Bahkan salah seorang anak beliau pernah berkata: "Ketika ayah berbual dengannya, nada ayah seperti sedang berceramah seolah-olah berada di depan khalayak ramai".

Setelah menjelajah seluruh tanah air dan berdakwah di peringkat negeri dan kebangsaan, timbul keinginan beliau untuk berdakwah di peringkat antarabangsa. Beliau menggunakan waktu persaraannya untuk berdakwah sepenuhnya. Kebiasaannya, beliau akan memperuntukkan 40 hari dalam setiap tahun untuk bersama-sama jemaah tabligh di samping menyampaikan ceramah berdasarkan jemputan seperti biasa walaupun berkerusi roda sehinggalah akhir hayatnya. Antara negara yang pernah beliau kunjungi untuk berdakwah adalah Bangladesh, Indonesia, Yemen, Australia dan China.

Kembali ke rahmatullah

Pada hari Khamis, 28 April 2005, kira-kira pukul 1.45 tengah hari, beliau kembali ke rahmatullah selepas mandi dan berwuduk untuk menunaikan solat Zuhur. Beliau dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tambak Jawa di hadapan mihrab masjid.

Berita pemergian beliau tersebar dengan meluas, termasuklah disiarkan di Radio IKIM. Pada malamnya juga hampir seluruh masjid mengadakan tahlil dan doa agar rohnya mendapat keampunan dan dicucuri rahmat oleh-Nya.


sumber: utusan malaysia online 12/01/2009

Thursday, January 15, 2009

Pesan Pak Jamal....


wahai anak muda
hendaklah kamu sabar
jangan tamak
dalam meniti hidup
sebagai seorang pejuang
ingatlah kata-kata Tuah
takkan melayu hilang di dunia
Jebat menjunjung persahabatan
kasih dan teman jadi pegangan
Tuah menjunjung perintah sultan
kasih dan teman jadi korban
berguru dan menimba itu tidak sama
bagai langit dan bumi bezanya
yang penting.....
sentuhan......di hati....
ketinggian diri itu wujud
apabila ada ketinggian budi
jangan kau terlalu membenci
kelak ia memakan diri
sikit..sikit..sikit....
jangan kau suka berdusta
kelak ia meninggalkan
titik..titik..titik..
pesan Pak Jamal lagi
Sepi itu indah......
Sepi itu indah......

Wednesday, November 12, 2008

Nantikan Sebuah Nukilan Berttajuk....AMPUHYA HATI GURU...

Nafkah Cinta....


ke mana hendak dirajuk hati ini...yang mendambakan belaian Kasih...Ke mana hendak diubat luka ini...yang merindui sentuhan sayang....Sudah tentu tidak kunjung tiba...Kasih syang yang dihajati...sekiranya hati mati...Pasti tiada suka ria....Jika Hati sering lupa...Bertasbih MemujiNya...INGATLAH Nafkah Cinta....

Kenapa Perlu Meminta....Jika Tidak Pernah Memberi....Fikirlah...Pasti Ada Hutang Yang Tertangguh...Bukan Wang atau Harta...

TAPI Nafkah Cinta....

Nukilan...Yusri(Skrew)